Đồng phục bảo vệ màu trắng - Quần âu màu xanh đen - Đồng bộ phụ kiện